Privatundervisning gør dig stærkere

Alle danske elever skal ikke blot have mulighed for at følge med i skolen – uanset social arv. Men de skal blive blandt de bedste i Norden. Og det kan vores digitale undervisningsplatform bidrage til. Vores stærke undervisningsplatform øger chancen for alle skolebørn og gymnasieelever til at blive fagligt stærkere på deres egne præmisser.

Vi tilbyder alle skoleelever privatundervisning hjemme hos dem selv - i deres egen komfortzone. Vi klæder den enkelte elev bedre på i forhold til det videre uddannelsesforløb og øger chancen for succes.

Eleven modtager ekstraundervisning efter skoletiden i fx matematik af dygtige undervisere, hver fagtilmelding sikrer eleven undervisning i det højeste kvalitet. Vi motiverer eleven i det daglige og tilbyder eksamenstræning. 

Man vil som elev blive tilknyttet en mentor, opnå en relation til lokalområdets ungdomsuddannelser samt modtage studievejledning udover den daglige lektiehjælp.

  • Alle vore materialer udvikles udelukkende af dygtige adjunkter, der brænder for at gøre en forskel.
  • Privatundervisningen varetages udelukkende af dygtige undervisere.
  • Vi tilbyder intensive eksamenskurser til elever i gymnasiet og skoler.
  • Vi tilbyder en mentorordning og motiverer eleven i det daglige.
  • Vi udvikler gratis interaktive virtuelle bøger til brug for både private og institutioner.
  • Eleven opnår et stærkere fagligt fundament.

Med gym-online.dk opnår du en bedre forståelse og bliver klædt optimalt på til både de skriftlige samt mundtlige eksamener. Nuværende statistik viser at op til 4 ud af 5 elever oplever at deres resultater bliver forbedret og de får større overskud i hverdagen ved hjælp af ekstraundervisning. Vores mission er at få den sidste elev med på vognen.

Hos gym-online.dk har vi alle de rigtige kompetencer og erfaring samt besidder den nødvendige kapacitet i forhold til at hjælpe alle elever med at opnå de bedste resultater.

Man vil som elev udelukkende arbejde med de dygtigste undervisere, der brænder for at undervise samt hjælpe dig effektivt igennem dit undervisningsforløb og sikre dig høje karakterer.

Virtuelt undervisningsmateriale til online matematik

Gym-online.dk udvikler ligeledes undervisningsmaterialer heriblandt korte animerede videoer og konkrete øvelser, der gør det muligt at målrette undervisningen efter den enkelte elevs behov. Filosofien er ret enkel. Eleven kan både læse tekster samt se en kort film, der forklarer et emne og øver sig derefter på nogle interaktive opgaver. Går eleven i stå med en matematik øvelse, kan han eller hun se løsningen i videoformat og på en enkel måde blive guidet igennem regnestykket i deres eget tempo. Når eleven mestrer stoffet, går de videre til det næste emne og nye opgaver.

Vores online animationer vil være fyldestgørende og i høj kvalitet. Disse skal ses som et supplement til den daglige undervisning i skolen og vil i kombination med vores onlineundervisning udgøre en yderst effektiv læringsmetode.

Vores online matematik bog bliver frit tilgængelig for alle skoler, elever, forældre og lektiecaféer. Vi er i skrivende stund ved at udvikle en online fysik- samt kemibog til fri benyttelse for alle skoler og elever.

Bibliotek

Gym-online.dk har sit helt eget drev som betyder at alle vores medlemmer kan uploade lektier, dokumenter, noter, online-kompendier og hvad de ellers ønsker på vores drev. På denne måde kan man uanset hvilken computer man anvender altid få adgang til sine dokumenter.

Online Studiegrupper

Som medlem kan man danne egne studiegrupper, blive gruppeleder samt invitere både egne klassekammerater og elever fra andre klasser og skoler. Du bestemmer selv formålet med holdet og hvad den skal gå ud på. Du kan chatte online med dine gruppemedlemmer, sende dokumenter, se hvem der er online og mange andre ting i gym-online.dk's egen online community. 

Man kan som elev altså mødes i et stimulerende samt effektivt virtuelt studiemiljø nemt og bekvemt hjemmefra.