Gym-online.dk er den perfekte partner

Udover at tilbyde en effektiv samt ”up til date” digital undervisningsplatform, optimerer vi også driften hos den enkelte undervisningsinstitution.  

Vores undervisningsplatform er et stærkt supplement til den ordinære undervisning. Man har som elev frihed til at koble sig på det virtuelle klasseværelse for at modtage effektiv lektiehjælp af mere erfarne elever og mødes med andre klassekammerater i et effektivt online studiemiljø for at lave gruppearbejde eller lektier om aftenen.

Vi sørger konstant for at platformens indhold skal være meningsfuldt for den enkelte deltager, for at skabe autencitet i undervisningsmaterialerne, øget motivation, individuelle personlige indretningsmuligheder og dermed maksimal anvendelsespotentiale. 

På linje med det meningsfulde har vi også prioriteret tiltag, hvilket giver et godt grundlag for at engagere og fastholde eleverne i den daglige undervisning samt lektielæsning og fremme forståelsen af institutionens fagrækker

Vi ønsker at tilbyde online undervisning på de bedste vilkår dermed sagt også til den laveste mulige pris, således at alle motiverede elever kan deltage uanset de enkelte institutioners økonomiske udgangspunkt.

Vores primære intentioner er:

·         at minimere frafaldsprocenter og øge eksamensresultater

·         at bidrage til en mere fleksibel, differentieret og effektiv undervisningsforløb

·         at bygge broer mellem skoler og ungdomsuddannelser

·         tilbyde alle elever de optimale betingelser for at udvikle deres potentiale fuldt ud

·         at tilbyde en yderst omkostningseffektiv undervisningsplatform til vores samarbejdspartnere

·         lette arbejdsbyrden for institutionens undervisere

 
Vores platform er skabt for elever til elever. De erfarne elever får muligheden for at motivere og hjælpe med de daglige lektier samt tilbyde live eksamenstræning på den mest effektive metode.

Vi udvider vores platform konstant med helt nye værdiskabende tiltag samt imødekommer alle tekniske forespørgsler - Ingen opgave er for stor eller lille. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvorledes vi kan skabe merværdi for jer. Vores priser og betingelser er yderst konkurrencedygtige.